Ghibah Membatalkan Wudhu?

Dari Raja’ bin Abu Maslamah, dia berkata: Saya bertanya kepada Mujahid, “Wahai Abul Hujaj (Mujahid), apakah ghibah membatalkan wudhu?”

Dia menjawab, “Ya.”

Al Hasan bin Wahab berkata kepada saudaranya “Wahai Muhnits” (pendosa) – maka dia menyesal atas apa yang dia ucapkan dan pergi kepada Atha’ bin Robah dan bertanya atas kesalahan yang dia lakukan –. Atha’ berkata kepadanya, “Jika kamu telah shalat dengan wudhu yang kamu lakukan saat kamu mencelanya, maka ulangilah wudhu kamu dan shalat kamu karena ghibah membatalkan wudhu.”

Belajarlah bagaimana mengendalikan diri dan emosi Anda. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda, “Puasa adalah perisai. Maka apabila seseorang diantara kalian sedang berpuasa, janganlah dia berbiacara kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki oleh seseorang atau diajak bermusuhan maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa.”