Ulumul Hadits

Ilmu Hadits; Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pengenalan Akan Keduanya (2)

Manna' Khalil Al Qaththan

Kritik Terhadap Riwayat Yaitu dengan cara memaparkan dan membandingkan riwayat itu dengan Al Quran, jika bertentangan maka mereka tinggalkan dan tidak mengamalkannya. Umar berfatwa tentang seorang wanita yang telah diceraikan (dengan talak tiga) berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan … read more

Ilmu Hadits: Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pengenalan akan Keduanya (1)

Manna' Khalil Al Qaththan

Umat Islam sangat memperhatikan hadits Nabi baik secara periwayatan, penghafalan, dan pengkajian, sehingga terpelihara warisan agama ini sebagai sumber kedua setelah Al Quran. Ada dua hal pokok yang mendasari semua itu. Pertama: Dorongan Agama Bahwasanya umat manusia memperhatikan warisan pemikiran … read more