Tazkiyatun Nafs

Maqam Murabathah Keempat: Mu’aqabah (Menghukum Diri atas Segala Kekurangan)

Sa'id Hawwa

Betapapun manusia telah menghisab dirinya tetapi ia tidak terbebas sama sekali dari kemaksiatan dan melakukan kekurangan berkaitan dengan hak Allah sehingga ia tidak pantas mengabaikannya; jika ia mengabaikannya maka ia akan mudah terjatuh melakukan kemaksiatan, jiwanya menjadi senang kepada kemaksiatan, … read more