Abdullah Haidir

Kepada Siapa Zakat Fitrah Diberikan?

Dalam hadits Ibnu Abbas radiallahuanhuma, beliau berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan buruk dan (juga berfungsi sebagai) pemberi makan orang miskin.” (HR. Abu Daud, Hakim dan yang lainnya)

Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa zakat fitrah diserahkan kepada orang-orang miskin saja. Zakat fitrah hendaknya tidak digunakan untuk untuk hal-hal yang bersifat pembangunan materi, seperti pembangunan masjid atau sekolah, tetapi langsung diberikan kepada fakir miskin.