Hasan Al Banna

Menuju Cahaya: Pengantar

Berikut ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna (Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin) pada bulan Rajab 1366 11. Surat ini ditujukan kepada Raja Faruq I (Raja Mesir dan Sudan), dan Mustafa An-Nahhas (Basya) Perdana Menterinya.

Selain itu, ditujukan pula kepada para raja dan penguasa berbagai negeri di dunia Islam dan tokoh masyarakatnya.

Inilah surat tersebut. Kami mencetaknya kembali untuk dipersembahkan kepada sidang  pembaca, mengingat di dalamnya banyak terkandung buah pikiran dan bimbingan yang berharga dari beliau, yang sejalan dengan cita-cita setiap orang Arab dan orang Islam.

Kita memohon kepada Allah agar berkenan mewujudkan cita-cita tersebut.