Khalid Muhammad Khalid

Mukadimah ‘Sirah Sahabat Rasulullah’

Tulisan ini bukanlah berita yang dibuat-buat atau cerita yang dikarang-karang! Tetapi suatu riwayat yang disajikan sejarah mengenai sejumlah tokoh utama yang muncul dalam dunia ‘aqidah dan keimanan itu adalah fakta historis yang tidak dapat dibantah…! Sepanjang riwayatnya, semenjak bermula sampai akhirnya, belum pernah sejarah manusia menyaksikan ketepatan dan kebenaran serta kesungguhan dalam mencari hakikat kenyataan, sebagaimana dialami sejarah Islam dan tokoh-tokohnya yang pertama pada kurun tersebut. Untuk menyelidiki dan menelusuri liku-liku beritanya, dijumpai ketekunan manusia yang luar biasa, yang ditunjukkan oleh ulama ulung dari generasi yang sambung-bersambung, yang tiada membiarkan suatu waswas atau keraguan dalam masa pertama Islam itu. Mereka selalu dasarkan pada penyelidikan seksama dan membawanya ke penelitian dan batu ujian….

Maka keagungan mempesona yang kita lihat pada lembaran-lembaran buku ini mengenai tokoh-tokoh utama dan shahabat-shahabat Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bukanlah merupakan dongeng, walaupun karena amat mempesonanya kelihatan sebagai dongeng! Ia tiada lain adalah kenyataan sesungguhnya yang menggambarkan prinsip dan.kepribadian shahabat Rasul. Ia tampak demikian agung dan cemerlang, tidak sebagai khayalan para penulis dan penyusun buku, tapi merupakan penggambaran obyektip tokoh-tokoh dan pelaku-pelaku itu sendiri. Tokoh-tokoh ini telah memperlihatkan kesungguhan luar biasa, yang telah mereka buktikan demi mencapai keunggulan dan kesempurnaan.

Buku ini tidaklah mengakui dirinya mempunyai kemampuan untuk menyajikan kebesaran itu kepada para pembaca secara sempurna. Cukuplah kiranya ia dapat menunjukkan kesan-kesan keistimewaan itu serta membawa pembaca meninjau cakrawalanya.

Sungguh, belum pernah sejarah menyaksikan orang-orang yang membulatkan tekad dan kemauan mereka untuk mencapai tujuan yang demikian tinggi dan luhur, lalu membaktikan hidup mereka dengan menempuh cara yang demikian berani dan kesediaan berqurban, sebagai mana terlihat pada tokoh-tokoh sekeliling Rasul…!

Dan sungguh, mereka telah muncul pada percaturan hidup pada saat yang ditunggu-tunggu dan pada hari yang telah dijanjikan. Di saat kehidupan itu memerlukan orang-orang yang akan membangun dan meniupkan nafas segar bagi nilai-nilai keruhanian, maka mereka datang dengan Rasul mereka yang mulia, membawa berita gembira dan menegakkan moral utama. Dan ketika kehidupan itu mengharapkan orang-orang yang mampu memutus rantai belenggu dari tangan kemanusiaan yang telah letih lesu, dan membebaskan dirinya dari perbudakan, tiba-tiba mereka muncul mengiringkan Rasul mereka yang besar itu sebagai pejuang kemerdekaan dan pembebas. Dan di waktu kehidupan itu gandrung akan orang-orang yang dapat memberi harapan baru serta bernilai bagi peradaban manusia, maka mereka tampil sebagai pelopor dan pembuka jalan.

Betapa caranya pentolan-pentolan itu menyelesaikan tugas mereka dalam hanya beberapa tahun saja. Dan bagaimana mereka menghancurkan dunia lama dengan kerajaan dan kekuasaannya serta merubahnya jadi puing runtuhan yang tidak ada artinya. Betapa mereka dengan Al Quran dan Kalimah-kalimah Ilahi membangun dunia baru yang dipenuhi gejolak dan semangat remaja, bersinarkan kebesaran dan menonjolkan keunggulan. Dan sebelum semua ini dan di atas segala-galanya, betapa mereka dengan kecepatan laksana cahaya, mampu menyinari hati manusia dengan hakikat tauhid, dan mengikis habis untuk selama-lamanya keberhalaan yang telah bersemi selama ini.

Itulah dia keunggulan mereka yang sesungguhnya! Di samping itu keunggulan mereka tergambar pada kekuatan jiwa yang amat dahsyat yang mereka gunakan untuk menempa keutamaan dan memegang teguh keimanan mereka menurut corak yang tak ada tolak bandingnya…!

Tetapi semua keunggulan yang telah mereka capai itu, tiada lain hanyalah secercah pantulan dari berbagai keutamaan yang mulai menerangi alam dunia di saat Allah berkenan mengizinkan Quran-Nya yang mulia untuk diturunkan dan Rasul-Nya yang terpercaya buat menyampaikan, dan di saat kafilah Islam melangkahkan kaki memulai perjalanannya mengikuti pedoman yang telah digariskan…!

Dan dalam buku ini — yang pada mulanya terbit dalam lima jilid terpisah-pisah, muncul dalam satu buku yang padu dan disempurnakan — kami sajikan sejumlah enam puluh pribadi dari sebagian shahabat Rasul. Semoga Allah melimpahkan padanya dan pada mereka sebaik-baik shalawat dan semegah-megah salam!

Dan sebagaimana kami sebutkan pada penutup buku ini, keenampuluh orang itu mewakili ribuan muliawan yang tak terhitung banyaknya di antara rekan-rekan mereka yang hidup di masa Rasulullah, yang beriman kepadanya dan tampil sebagai pembelanya. Maka dalam citra mereka ini, dapat kita lihat citra semua shahabat itu. Kita saksikan keimanan mereka, keteguhan hati, kepahlawanan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat darma yang telah mereka baktikan, penderitaan yang mereka tanggungkan dan akhirnya kemenangan yang mereka peroleh. Kita lihat pula tahap perjuangan yang menarik, di saat mereka bangkit membebaskan seluruh kemanusiaan dari keberhalaan jiwa dan tujuan hidup yang sia-sia.

Di antara keenampuluh mereka itu, pembaca tidak akan menjumpai khalifah berempat: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Allah telah memberikan taufiq-Nya, hingga bagi mereka kami sediakan buku tersendiri, dengan judul: Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah.

Nah, marilah sekarang dengan hati khusyu’ penuh renungan, kita dekati tokoh-tokoh istimewa itu agar dapat menyaksikan contoh teladan kemanusiaan utama yang paling cemerlang dan mengagumkan…, untuk melihat di bawah pakaian yang tampak lapuk dan bersahaja, kebenaran dan kebesaran yang paling agung yang pernah dikenal dunia…, serta untuk menyaksikan betapa pasukan kebenaran menggulung dunia lama dengan tangan kanan mereka, lalu menempuh angkasa dengan bendera kebesaran baru, sebagai pertanda dicanangkannya pengesaan Tuhan dan pembebasan ummat manusia….

Khalid Muhammad Khalid