Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Tuanku Imam Bonjol

Pada tanggal 7 Nopember 1956 yang telah lalu, telah diperingati dalam suasana yang penuh khidmat hari wafat yang ke-92 dari Tuanku Imam Bonjol, Saudara Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dan saya diserahi memberikan kata kenangan atas perjuangan almarhum Tuanku. Saudara Yamin dalam penutup katanya yang memakan waktu hampir satu jam, berkata: “Jika orang berkata bahwa tidak ada gading yang tak retak, maka saya telah melihat kehidupan Tuanku Imam dari segala segi yang dapat saya lihat karena perjuangan beliau serasa kejadian kemarin. Maka saya tidak melihat ada retaknya. Beliau adalah gadiang yang bertuah.”

Apa yang dikatakan oleh Saudara Yamin itu akan dapat diterima, apabila kita pelajari dengan seksama riwayat perjuangan Tuanku Imam. Dia mencampungkan diri ke dalam gerakan Paderi, setelah sampai seruan Tuanku Nan Renceh dari Kamang ke Bonjol. Dan Tuanku Nan Renceh menerima pula pelajaran itu daripada tiga Tuanku yang pulang dari Mekkah, membawa pokok pelajaran Tauhid yang suci bersih, menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Mohammed Ibnu Abdil Wahhab (Wahabi). Nampak sekali kesungguh-sungguhan hati beliau, berusaha bagaimana supaya pokok ajaran itu dijalankan di Bonjol sendiri, tetapi tidak dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan di Kamang dan Agam. Yang lebih dahulu beliau usahakan ialah menyusun negeri Bonjol, agar di dalamnya dapatlah dilakukan ajaran itu. Didirikan mesjid yang besar di samping itu disusun pula persatuan yang teguh di antara pemangku adat, yaitu ninik mamak dengan Tuanku-tuanku Ulama. Diadakan Raja Empat Sela, dua sari kalangan adat dan dua dari kala ngan Syara’. Supaya berlakulah pepatah adat: “Syara’ yang mengata, adat yang memakai”.

Perjuangan beliau mempunyai tujuan, agar hukum dan ajaran agama berlaku ke dalam masyarakat. Dan berlakunya ajaran agama tidaklah mungkin lancar kalau tidak terdapat kesatuan yang rapat di antara ulama dengan ninik mamak. Dan adat itu hendaklah diberi jiwa Tauhid yang murni. Kekuasaan yang dipunyai oleh ninik mamak, adalah alat yang sebaik-baiknya buat memperdalam pengaruh agama ke dalam masyarakat. Sebab itu Datuk Bandaro adalah seorang ninik-mamak yang menjadi pengikut setia sampai mati dari Tuanku Imam.

Kekerasan sebagai yang dilakukan oleh Tuanku Nan Renceh, sampai membunuh Uncu (adik ibunya) sendiri karena melanggar hukum, tidaklah beliau sukai. Membunuh keturunan-keturunan bangsawan, sebagai yang dilakukan Tuanku Lintau, tidak pula beliau setujui. Yang penting bagi beliau ialah, memasukkan pelajaran agama sampai mendalam di hati orang-orang yang terkemuka itu. Yang beliau cari ialah pengaruh Rohaniyat yang mendalam, sehingga di dalam Kota  Bonjol yang beliau dirikan itu, ramailah mesjid oleh orang yang datang berguru dari seluruh pelosok Minang dan Mandahiling.

Bonjol dibuatnya sebagai satu contoh dari sebuah negeri, yang di sana “Adatnya kawi, syara’nya lazim”. Dan “Alim sekitab, besar seandika, penghulu seundang-undang. ” Hukum asli yang telah ada, tidaklah beliau tinggalkan. Bolehlah kita lihat! Jika raja-raja dan orang besar-besar Indonesia abad kedelapan dan sembilan belas, berjuang melawan Belanda karena menurut suatu susunan negeri dengan memakai raja, yang kadang-kadang pemimpin-pemimpin itu sendiri menjadi Raja, Sultan, Amiril Mukminin, sebagai Pangeran Diponegoro, maka Tuanku Imam memakai dasar yang asli (asali) di Minangkabau, yaitu “Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghalu beraja kepada kata mufakat.” Maka kata mufakat itulah yang harus diisi dengan kehendak Agama Islam.

Tentang kedudukan beliau sendiri dalam susunan itu, tidaklah pernah beliau tuntut. Dia tidak meminta menjadi Yang Dipertuan Pagaruyung, sebab dia bukan berdarah raja. Dia pun tidak meminta diktator Ulama, yang menentukan halal dan haram dan tidak boleh dibantah. Beliau hanya  meminta supaya agama itu dirasakan dan diresapkan di dalam hati sanubari dan dibuktikan dalam perbuatan dan dijelmakan dalam susunan masyarakat. Beliau sedia bersahabat, halus dengan Kompeni Belanda sekalipun, asal saja susunan masyarakat beragama itu tegak dan jangan diganggu.

Kalau ini kita pelajari, memang beginilah intisari dari kehendak Islam. Islam tidak memperkatakan bagaimana susunan satu negara. Republikkah atau Kesultanan. Islam hanya mengemukakan inti bahagia satu masyarakat, yaitu Syura (Kata Mufakat). Oleh sebab itu naiknya Tuanku Imam dalam pandangan seluruh penduduk Iembah Alahan Panjang, adalah kenaikan yang wajar, yang tidak dicampuri ambisi-ambisi politik sedikit juga.

Penduduk negeri ninik-mamak dan Ulama, memandang tidak ada orang lain yang layak dijadikan “Tuanku” dan “Imam”, dan kepala dari “Raja Empat Sela” melainkan beliaulah. Demikian juga seluruh tuanku dan Ulama di Minangkabau, akhirnya tidak pula menampak yang lain di kalangan mereka yang suci bersih, yang dapat menjadi pulang tempat mengadu, melainkan beliau pula.Sehingga Tuanku Nan Renceh sendiri berulang datang ke Bonjol meminta berkat pengestu beliau.

Dalam tingkat-tingkat keagamaan yang disusun menurut adat di Minangkabau, beliau naik sejak dari bawah. Nama kecilnya Ahmad Syahab, setelah mulai berilmu, diberi gelar Peto (Pandita) Syarif Mudo, akhirnya sampai di puncak dengan gelar Tuanku Imam! Dan setelah itu bergelar Malim (Mu’allim) Besar, setelah itu Tuanku, istilah Islam juga, Imam itu mempunyai dua fungsi, pertama Imam Ibadat di dalam negeri, kedua lmam dalam perang!

Tasbih, alatnya buat zikir mengingat Tuhan, ada dalam tangannya yang kiri, dan pedang buat menjaga hukum dan kehendak agama, ada dalam tangan kanannya. Bila orang bertemu dengan dia, walau musuh sekalipun, seperti Kolonel Elout ketika kedatangannya mencoba menakhlukkan Bonjol yang pertama, tatkala berjumpa dengan Tuanku Imam, terpaksa berlaku hormat dan menyambut beliau dengan penuh khidmat. Sebab pada wajahnya nampak bayangan dari suatu pribadi besar yang patut dihormati! Waktu itu Kolonel Elout meminta Tuanku Imam menentukan siapa akan gantinya, sebab beliau telah tua! Dengan senyum yang penuh arti beliau menyerahkan urusan itu kepada Kolonel Elout.

“Saya serahkanlah kepada Tuan memilihnya, sebab pilihan Tuan jugalah yang akan berlaku. ” Tapi orang tua yang tawadhu’, tunduk dengan tidak melepaskan tasbih itu, bertukar menjadi harimau yang galak, bertempur mengayunkan pedangnya ke kiri kanan, seketika kemudian pengkhianatan musuh. Setelah kejatuhan Bonjol yang pertama, beliau telah mengundurkan diri. Tetapi setelah nyata bahwa kehormatan ag ma tersinggung, mesjid dijadikan tangsi serdadu, timbullah berangsang beliau dan beliau mengambil pimpinan kembali, padahal usianya sudah lebih 60 tahun! Sejak itu beliau tidak pernah takluk dan tidak pernah menyerah, beliau hendak mati dalam pertempuran.

Dalam perang merebut Bonjol yang kedua, 17 liang luka-luka mengenai badannya. Dan penangkapan pada dirinya , hanya dapat dilakukan dengan tipu daya jua. Tidak heran jika setelah dia dipindahkan ke Betawi (Jakarta), dan tinggal di Kampung Bali, lekas sekali pengaruhnya berurat di sana. Terpaksa dipindahkan ke Cianjur. Di sanapun lekas tertanam pengaruhnya! Maklumlah orang Sunda dengan Ulama! Lekas dia dikirim ke Ambon. Di sana pun beliau dikeramatkan orang! Lekas dikirim ke Lutak Menado.

Setiap pagi hari Senin, beliau disuruh pergi apel ke kantor Residen di Menado! Ter”pulau”lah kampung Lutak itu sampai sekarang, menjadi kampung orang Islam di antara kampung-kampung orang Kristen. Terdapatlah bekas surau tempat beliau mengajar dahulu, sekarang menjadi tanah pekuburan. Sekarang telah dibina makam beliau di pinggir kali Lutak, yang deras airnya, sehingga kedengaran gemerincihnya air mengalir dari makam pusara itu.

Di pinggir kali itu terdapat sebuah batu hampar putih, tempat beliau melakukan sembahyang. Gemerincih air di sungai Lutak yang deras itu, mengingatkan kita kepada derasnya air mengalir di Sungai Batangmasang, yang mengalir sejak dari Lembah Alahan panjang, menuju Samudera Hindia. Semangat Tuanku Imam dalam perjuangan untuk Agama dan Tanah Air, tetaplah memberikan inspirasi bagi pejuang dari kalangan didikan agama di zaman kita sekarang ini.